SERVIS POPOVIĆ d.o.o.

Radna jedinica “Overavanje” u Beogradu, ul. Jelisavete Načić,

radno vreme sa strankama : PON - PET 08-16h i SUB 09-13h

             KONTAKT :

 

Tel. 011 33 42 797,  Fax. 011 30 37 797

 

e-mail : popteam@eunet.rs

 

Jasna Popović, direktor  063 80 66 149

 

Radna jedinica “Overavanje”

Beograd, ul. Jelisavete Načić br.16

 

Sedište i finansijski poslovi

Beograd, ul. Karađorđeva 36

ISO 17020

Preuzimanje zahteva za overavanje

Akreditovano telo za kontrolisanje u cilju overavanja i overavanje merila mase ( vaga ) i manometara za merenje krvnog pritiska

Registarski broj ovlašćenog tela od strane Ministarstva finansija i privrede - OM 044 od 18.09.2012.god.

Broj akreditacije - ATS 06-103 od strane Akreditacionog tela Srbije

od 15.03.2012.god.