SERVIS POPOVIĆ d.o.o.

Akreditovano telo za kontrolisanje u cilju overavanja i overavanje merila mase ( vaga ) i manometara za merenje krvnog pritiska

Registarski broj ovlašćenog tela od strane Ministarstva finansija i privrede - OM 044 od 18.09.2012.god.

Broj akreditacije - ATS 06-103 od strane Akreditacionog tela Srbije

od 15.03.2012.god.

             KONTAKT :

 

Tel. 011 33 42 797,  Fax. 011 30 37 797

 

e-mail : popteam@eunet.rs

 

Jasna Popović, direktor  063 80 66 149

 

Radna jedinica “Overavanje”

Beograd, ul. Jelisavete Načić br.16

 

Sedište i finansijski poslovi

Beograd, ul. Karađorđeva 36

 

ISO 17020

Povratak na početnu stranicu

OVERAVANJE

 

· ELEKTROMEHANIČKIH VAGA SA NEAUTOMATSKIM FUNKCIONISANJEM

             KLASE TAČNOSTI : I, II, III i IV

 

· MEHANIČKIH VAGA SA NEAUTOMATSKIM FUNKCIONISANJEM

             KLASE TAČNOSTI : I, II, III i IV

 

· DIGITALNIH I ANALOGNIH MANOMETARA ZA MERENJE KRVNOG PRITISKA

 

Preuzmi zahtev za :

 

· Overavanje vage

           (pdf)   (doc)

 

· Overavanje manometra za merenje

           krvnog pritiska
          
(pdf)   (doc)

 

Preuzmi obaveštenje :

 

· o administrativnoj taksi  (pdf)

 

Preuzmi uputstvo za :

 

· Popunjavanje zahteva (pdf)